searchbox

Thứ Sáu, 7 tháng 12, 2012

Cách active office 2010 đảm bảo thành công Active word 2010 Hướng dẫn active crack Cách active office 2010 đảm bảo thành công

Cách active office 2010 đảm bảo thành công

Active word 2010 Hướng dẫn active crack Cách active office 2010 đảm bảo thành công.

Cài đặt Office 2010

Tải về bản Plus và cài đặt bình thường:

Với 1 trong cách key sau:


Mã:
BDD3G-XM7FB-BD2HM-YK63V-VQFDK
W3BTX-H6BW7-Q6DFW-BXFFY-8RVJP
DX4MW-PB7F4-YR4WT-BV3MM-4YV79
6D739-9F4F2-BKKV8-YCHRF-PWR8B
4C9PX-DH3G9-D424D-FGGKF-PRWH3
W3G79-KFKR2-M9C86-JG748-G8373
Active:

Tải Office 2010 Toolkit

http://www.mediafire.com/download.php?xh0nggrneodhclq

Chạy file Office 2010 Toolkit.exe -> Click Ez-Activetor Đợi vài giây để chương trình active xong như hình
Thoát và chạy thử 1 chương trình office để kiểm tra.


Chúc các bạn thành công!

    Choose :
  • OR
  • To comment